Sportpsycholoog Oliver de Koning 

Workshop en cursus

Zowel voor sporters, dansers, trainers, ouders als andere geinteresseerden wordt de workshop Introductie van mentale training in de sport aangeboden. Hierin wordt ingegaan wat mentale training inhoudt, wat het belang ervan is voor veel sporters en er worden een aantal praktijkcasussen besproken en oefeningen uitgevoerd.

Om meer te weten te komen over mentale training en begeleiding en daar zelf mee aan de slag te kunnen, wordt daarnaast de cursus individuele mentale training en begeleiding in de sport aangeboden. Hierbij worden de basisprincipes van mentale training en begeleiding uitgelegd, wordt aandacht besteed aan het opstellen van een mentaal profiel en wordt ingegaan op verschillende mentale vaardigheden en hoe deze getraind kunnen worden. De cursus bestaat uit 6 bijeenkomsten van drie uur.

Terug naar diensten
"Na de workshop ben ik meer te weten gekomen wat mentale training en begeleiding inhouden. Op een praktische wijze ben ik te weten gekomen hoe het voor mij een positief effect kan hebben."
(Voetballer, 28 jaar)