Sportpsycholoog Oliver de Koning 

Mentale training en begeleiding

Om bestand te zijn tegen de eisen die gesteld worden binnen de sport, moet je mentaal weerbaar zijn. Net zoals de fysieke, technische en tactische vaardigheden te ontwikkelen zijn, kunnen ook de mentale vaardigheden door training en begeleiding verbeteren. Hierdoor ben je beter in staat je motivatie en zelfvertrouwen vast te houden, kan je beter omgaan met druk en teleurstellingen en zal je minder snel worden afgeleid tijdens de wedstrijd.

Mentale vaardigheden die kunnen worden getraind zijn onder andere doelen stellen, spanningsregulatie, focussen, visualiseren, het controleren van emoties en positieve zelfspraak.

Als het even niet loopt, iemand een zware blessure krijgt of te maken krijgt met problemen in de thuissituatie kan mentale begeleiding helpen. Het leidt ertoe dat je sneller en beter met de situatie om kan gaan en weer sneller op het oude niveau terug kan komen.

Ook op teamniveau kan mentale training en begeleiding worden ingezet. Een trainer kan hierdoor een hechter en weerbaarder team ontwikkelen. Hoe ga je met elkaar om, wat wil je als team bereiken, hoe kunnen spelers meer vanuit hun kwaliteiten functioneren en op welke wijze kunnen spelers het beste benaderd worden?
"Ik heb adviezen en handvatten gekregen, waar ik in mijn situatie echt wat mee kan. Ik heb ze gebruikt en ze werken!"
(Voetballer, 23 jaar)